Portraits

Nikos
Nikos
Then...
Then...
Father... and...
Father... and...
Mother... and
Mother... and
Lisa
Lisa
Anne
Anne
Charoula
Charoula
Nikos
Nikos
and now...
and now...
son..
son..
daughter...
daughter...
Lisa
Lisa
Anne
Anne
Charoula
Charoula