Κυλληνη, μέρος της καρδιάς μου!

 

🅚🅘🅛🅘🅝🅘, 🅟🅛🅐🅒🅔  🅞🅕  🅜🅨  🅗🅔🅐🅡🅣!

 

Still some books available

 

 

 

Βρέθηκε τυχαία μέρος, πριν από περισσότερα από 40 χρόνια. Από τόσα χρόνια, ένα σύμβολο μιας αγαπημένης φιλίας! Λόγος για ένα άλμπουμ φωτογραφιών: Κυλληνη, μέρος της καρδιάς μου! Με φωτογραφίες από το 1976 έως το 2019. Περισσότερες από 150 φωτογραφίες, σε χρώμα και ασπρόμαυρο. Πρόλογος στα ελληνικά. Περισσότερες από 90 σελίδες. Σε μορφή A5. Διαθέσιμο από 1-11-20, τιμή 12,75 €. Πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα θα ακολουθήσουν σύντομα  στο Facebook κι εδω. Για περισσότερες πληροφορίες: info@hbruinsma.com

 

 

 

Found the place by chance, more than 40 years ago. Since just as many years, a symbol of a precious friendship! Reason for a photo book: Kilini, place of my heart! With photos from 1976 to 2019. More than 150 photos, in color and black and white, on over 90 pages. Introduction in Greek. In A5 format. Available now for only € 12.75. Information about availability in Greece and/or to order mail to:  info@hbruinsma.com